פירוש שד"ל לתורה

פירוש מחוייב מודרני ועכשווי

"סדרת החומשים שארון הספרים היהודי אינו שלם בלעדיה"

שיטתו הייחודית של שד"ל, גדול חכמי איטליה במאה ה-19, נחשפת בפירושו המקורי לתורה.
פירושו של שד"ל מהלך בין דבקות במסורת היהודית לפרשנות מודרנית החותרת לאמת מדעית ולרציונאליזם.

פריט חובה בארון הספרים של חפצי הלימוד ואוהבי התורה!

חמישה חומשי תורה מבוארים מתוך כתב היד המקורי של תלמידי שד"ל - יעקב חי פארדו ויצחק פארדו, כפי שהתגלו בארון הספרים של צאצאיהם ויוצא כעת לאור במהדורה מהודרת.

מוזמנים ליצור קשר

בספרייתו של אבי המנוח היה ספר אחד, כתוב בכתב יד צפוף, הדומה לכתב רש"י אך שונה ממנו. אינני יודע כיצד הגיע ספר זה לרשותו. האם מדור לדור, מאב לבן בתוך המשפחה, או שמא בדרך אחרת.
בעמוד הפותח, בכותרת הספר כתוב: בראשית ושמות מפרשים ומתרגמים מלאכת החכם שד"ל. ומתחת: "מכתב ידי החכם מהח"ר יח"ף זצ"ל בהיותו במדרש הרבנים בפדובה בשנת תקצ"ו ותקצ"ז. ואני יצחק אחיו הוספתי בו הנוספות והתקונים אשר תקן שד"ל במלאכתו מיום בואי ללמוד במדרש הזה בשנת תר"ג. המקום יזכה אותו ואותי ואת כל תלמידיו להגדיל תורה ולהאדירה לרוב ימים ושנים ויזכני למלא מקום אחי זצ"ל בתורה בחכמה ובמעשים טובים לנחת רוח לנשמתו הטהורה המתענגת בצל שדי ולשמחת אבי ואמי יולדי ישמרם האל ולשמחת כל בית ישראל אמן".